GRUNTOWE PIONOWE WYMIENNIKI CIEPŁA – SONDY

SONDA TERRA FUTURA

Sonda geotermalna Prawtech serii Terra FUTURA stanowi element składowy systemu dolnych źródeł do gruntowych pomp ciepła. Wymiennik składa się z tworzywowej głowicy geotermalnej stanowiącej monolityczną całość z przewodami HDPE 100 RC. Sonda zaprojektowana została tak, by zoptymalizować proces aplikacji wymiennika do otworu montażowego i zwiększyć bezpieczeństwo pracy instalacji dolnego źródła ciepła. Nowoczesna technologia produkcji sondy tworzona jest w oparciu o najwyższej jakości surowce oraz stałą kontrolę jakości procesów produkcyjnych i logistycznych.

Głowica Terra FUTURA zaprojektowana została w sposób gwarantujący ergonomię oraz bezpieczeństwo podczas instalacji. Wymiary zewnętrzne głowicy zmniejszają opory podczas aplikacji wymiennika do otworu montażowego, natomiast klinowaty kształt czoła głowicy ułatwia pokonanie przez sondę poszczególnych przewarstwień gruntu i jej bezpieczne ulokowanie na zaprojektowanej głębokości jak również wyprowadzenie płuczki wiertniczej z otworu. Integralną częścią każdej głowicy Prawtech jest otwór techniczny o średnicy wewnętrznej DN=30 mm służący osiowej i równoległej do wierconego otworu aplikacji wymiennika w studni. Głowica sondy umożliwia opcjonalnie oddolną iniekcję i wypełnienie przestrzeni pierścieniowej otworu montażowego/odwiertu. Głowica sondy PRAWTECH ma monolityczną konstrukcję i w całości powstaje podczas zautomatyzowanego procesu produkcyjnego.

glowica futura

Sonda geotermalna Terra FUTURA występuje w standardzie w dwóch typoszeregach ciśnieniowych:

● Pn 12,5 (SDR 13,6): maksymalna dopuszczalna głębokość odwiertu i aplikacji wymiennika nie może przekraczać 120 metrów;
● Pn 16 (SDR 11): maksymalna dopuszczalna głębokość odwiertu i aplikacji wymiennika nie może przekraczać 200 metrów, w indywidulanych wypadkach istnieje możliwość zastosowania sondy dla głębszych odwiertów po pisemnej konsultacji z geologiem, projektantem i producentem.

oraz w dwóch standardach wymiarowych:
● 2 x 40mm lub 4 x 40mm: przewody sondy wykonane są wówczas z polietylenu wysokiej gęstości HDPE 100 RC uodpornionego na propagację zarysowań typu RC (Crack resistant) o średnicy zewnętrznej 40mm każdy;
● 2 x 32mm lub 4 x 32mm: przewody sondy wykonane są wówczas z polietylenu wysokiej gęstości HDPE 100 RC uodpornionego na propagację zarysowań typu RC (Crack resistant) o średnicy zewnętrznej 32 mm każdy.

SONDA TERRA FUTURA LAMELA


 

Alternatywą dla zastosowania sondy Terra FUTURA jest wymiennik ryflowany wewnętrznie – sonda LAMELA.

Sonda geotermalna FUTURA Lamela posiada konstrukcję wewnętrznie ryflowaną. Nowa budowa wymiennika odpowiada za zwiększoną wytrzymałość obwodową sondy geotermalnej i poprawę bezpieczeństwa aplikacji wymiennika w trudnych warunkach hydrogeologicznych. Stabilna pracy sondy w gruncie pozwala osiągnąć deklarowaną żywotność sond FUTURA na przestrzeni do 100 lat. W zależności od warunków gruntowych (w tym współczynnika Lambda ośrodka pracy wymiennika) jak również skuteczności wypełnienia przestrzeni pierścieniowej otworu montażowego wymiennika, wewnętrznie ryflowana sonda może uczestniczyć w procesie optymalizacji wymiany ciepła między płynem niskokrzepnącym a gruntem.

Przy projektowaniu i użytkowaniu gruntowych pionowych wymienników ciepła serii Terra FUTURA Lamela zaleca się szczegółowe zapoznanie z charakterystyką produktu, a w szczególności jednostkowymi oporami przepływu podanymi dla sond ryflowanych wewnętrznie ( patrz: Karta techniczna sonda Terra FUTURA Lamela). Lamele umieszczone w przewodach wymiennika efektywnie poprawiają współczynnik wnikania ciepła1, mogą jednocześnie wpłynąć na wzrost oporów hydraulicznych dla określonego zakresu natężenia przepływu czynnika w rurach (zjawisko obserwowane szczególnie w relacji do zładu niskokrzepnącego zbudowanego na bazie glikolu etylenowego).

Wnikaniem ciepła nazywamy wymianę ciepła pomiędzy ścianką sondy i omywającym ją płynem niskokrzepnącym. Przejmowanie ciepła uzależnione jest od prędkości płynu, rodzaju, kształtu i temperatury powierzchni wymiany ciepła oraz parametrów termofizycznych glikolu. Sonda Lamela w zależności od rodzaju przepływu (laminarny, turbulentny, przejściowy) cechuje się wysoką wartością współczynnika α w porównaniu do standardowego wymiennika o gładkiej powierzchni:

                                                                      α2  ≥ 1,14 α1

gdzie:

α– współczynnik wnikania ciepła dla sondy FUTURA

α– współczynnik wnikania ciepła dla sondy LAMELA.

Wszystkie sondy geotermalne PRAWTECH dostarczane są do klienta wyłącznie po pozytywnym przejściu prób ciśnienia i przepływu zgodnie z wewnątrzzakładową procedurą kontroli jakości.

Każdy z wymienników posiada swój indywidualny numer seryjny.

Produkty:

Sonda Terra FUTURA PN12,5 2 x 40×3,0
kod OZESF
długość mbkod
61OZESF2403006
71OZESF2403007
81OZESF2403008
91OZESF2403009
101OZESF2403010
111OZESF2403011
121OZESF2403012
131OZESF2403013
141OZESF2403014
Sonda Terra FUTURA PN16 2 x 40×3,7
kod OZESF
długość mbkod
101OZESF2403710
111OZESF2403711
121OZESF2403712
131OZESF2403713
141OZESF2403714
151OZESF2403715
161OZESF2403716
171OZESF2403717
181OZESF2403718
191OZESF2403719
201OZESF2403720
211OZESF2403721
221OZESF2403722
Sonda Terra FUTURA PN16 2 x32x3,0
kod OZESF
długość mbkod
61OZESF2323006
71OZESF2323007
81OZESF2323008
91OZESF2323009
101OZESF2323010
111OZESF2323011
121OZESF2323012
Sonda Terra FUTURA PN12,5 4x40x3,0
kod OZESF
długość mbkod
101OZESF4403010
111OZESF4403011
121OZESF4403012
131OZESF4403013
141OZESF4403014
Sonda Terra FUTURA PN16 4x32x3,0
kod OZESF
długość mbkod
101OZESF4323010
111OZESF4323011
121OZESF4323012
131OZESF4323013
141OZESF4323014
151OZESF4323015
161OZESF4323016

 

Sonda Terra FUTURA PN16 4x40x3,7
kod OZESF
długość mbkod
101OZESF4403710
111OZESF4403711
121OZESF4403712
131OZESF4403713
141OZESF4403714
151OZESF4403715
161OZESF4403716
171OZESF4403717
181OZESF4403718
191OZESF4403719
201OZESF4403720
211OZESF4403721
221OZESF4403722

 

Sonda Terra FUTURA LAMELA
PN12,5 2x40x3,0
kod OZEST
długość mbkod
61OZEST2403006
71OZEST2403007
81OZEST2403008
91OZEST2403009
101OZEST2403010
111OZEST2403011
121OZEST2403012
Sonda Terra FUTURA LAMELA
PN16 2x40x3,7
kod OZEST
długość mb kod
101 OZEST2403710
111 OZEST2403711
121 OZEST2403712
131 OZEST2403713
141 OZEST2403714
151 OZEST2403715
161 OZEST2403716
171 OZEST2403717
181 OZEST2403718
191 OZEST2403719
201 OZEST2403720
211 OZESF2403721
221 OZESF2403722
Rura HDPE 100 RC w zwoju*
kod OZERHDPE
rozmiarkod
32×2,4OZERHDPE3224
40×3,0OZERHDPE4030
50×3,7OZERHDPE5037
32×3,0OZERHDPE3230
40×3,7OZERHDPE4037

 

*standardowa długość oferowanej rury w zwoju 200 mb.

Rury HDPE 100 RC w sztangach 4mb
kod OZERSZPE
rozmiarkod
32×3,0PN16OZERSZPE3230
40×3,7 PN16OZERSZPE4037
50×4,6PN16OZERSZPE5046
63×3,8PN10OZERSZPE6338
63×5,8PN16OZERSZPE6358
75×6,8PN16OZERSZPE7568
90×5,4PN10OZERSZPE9054
90×8,2PN16OZERSZPE9082

 

Reduktor typu “Y”
kod OZEEPEY
rozmiar mmkod
40/32OZEEPEY03240
50/40OZEEPEY04050

 

Obciążniki do sond
kod OZEODWA
wagakod
3 kgOZEODWA0300
5 kgOZEODWA0500
7 kgOZEODWA0700
Dystansery sondy
kod OZEDYST
rozmiarkod
2x40mmOZEDYST0240
4x32mmOZEDYST0232
Kolano elektrooporowe 45
kod OZEEPEK
rozmiar mmkod
40OZEEPEK45040
50OZEEPEK45050
63OZEEPEK45063
75OZEEPEK45075
90OZEEPEK45090
110OZEEPEK45011
125OZEEPEK45012
160OZEEPEK45016

 

Kolano elektrooporowe 90
kod OZEEPEK
rozmiar mmkod
32OZEEPEK90032
40OZEEPEK90040
50OZEEPEK90050
63OZEEPEK90063
75OZEEPEK90075
90OZEEPEK90090
110OZEEPEK90011
125OZEEPEK90012
160OZEEPEK90016
Mufa elektrooporowa 90
kod OZEEPEM
rozmiar mmkod
32OZEEPEM00032
40OZEEPEM00040
50OZEEPEM00050
63OZEEPEM00063
75OZEEPEM00075
90OZEEPEM000090
110OZEEPEM00011
125OZEEPEM00012
160OZEEPEM00016
Redukcja elektrooporowa
kod OZEEPER
rozmiar mmkod
40/32OZEEPER04032
50/40OZEEPER05040
63/40OZEEPER06340
63/50OZEEPER06350
75/63OZEEPER07563
90/63OZEEPER09063
90/75OZEEPER09075
110/63OZEEPER01163
110/90OZEEPER01190
125/110OZEEPER01211
160/110OZEEPER01611
160/125OZEEPER01612
Zaślepka elektrooporowa
kod OZEEPEZ
rozmiar mmkod
40OZEEPEZ00040
50OZEEPEZ00050
63OZEEPEZ00063
75OZEEPEZ00075
90OZEEPEZ00090
110OZEEPEZ00011
125OZEEPEZ00012
160OZEEPEZ00016
Kolano polifuzyjne 45
kod OZEPPEK
rozmiar mmkod
40OZEPPEK45040
50OZEPPEK45050
63OZEPPEK45063
Kolano polifuzyjne 90
kod OZEPPEK
rozmiar mmkod
32OZEPPEK90032
40OZEPPEK90040
50OZEPPEK90050
63OZEPPEK90063
Mufa polifuzyjna
kod OZEPPEM
rozmiar mmkod
32OZEPPEM00032
40OZEPPEM00040
50OZEPPEM00050
63OZEPPEM00063
Redukcja polifuzyjna
kod OZEPPER
rozmiar mmkod
40/32OZEPPER04032
50/40OZEPPER05040
63/50OZEPPER06350
Mufa GZ polifuzyjna
kod OZEPPEMZ
rozmiar mmkod
32x 1″OZEPPEMZ3210
40 x 1″OZEPPEMZ4010
40 x 5/4″OZEPPEMZ4054
50 x 6/4″OZEPPEMZ5064
63 x 2″OZEPPEMZ6320
Mufa GW polifuzyjna
kod OZEPPEMW
rozmiar mmkod
32 x 1″OZEPPEMW3210
40 x 5/4″OZEPPEMW4054
50 x 6/4″OZEPPEMW5064
63 x 2″OZEPPEMW6320
Zaślepka polifuzyjna
kod OZEPPEZ
rozmiar mmkod
40OZEPPEZ00040
50OZEPPEZ00050
63OZEPPEZ00063