GLIKOLE - PRAWTECH

KONCENTRATY GLIKOLU PROPYLENOWEGO I ETYLENOWEGO ORAZ ICH WODNE ROZTWORY

Oferowane przez Spółkę PRAWTECH płyny przeznaczone są do zastosowania w instalacjach grzewczych i chłodniczych, instalacjach pomp ciepła, przemysłowych układach chłodzenia oraz w układach C.O. Zastosowanie ekologicznego i nowoczesnego pakietu inhibitorów pozwala na pracę glikoli z różnymi materiałami z wyjątkiem elementów ocynkowanych. W ofercie PRAWTECH GEOTHERMAL dostępne są:

  • Ekologiczny koncentrat glikolu propylenowego PRAWTECH EKO PK;
  • Koncentrat glikolu etylenowego PRAWTECH EK;
  • Ekologiczny wodny roztwór glikolu propylenowego PRAWTECH EKO PR -15oC;
  • Wodny roztwór glikolu etylenowego PRAWTECH ER -15oC.

Produkty:

Koncentrat glikolu propylenowego

z inhibitorami PRAWTECH EKO PK

ilość [kg]kod
1000OZEGLIKOLPK

Koncentrat glikolu etylenowego

z inhibitorami PRAWTECH EK

ilość [kg]kod
1000OZEGLIKOLEK

Roztwór glikolu propylenowego -15oC

z inhibitorami PRAWTECH PR

ilość [kg]kod
1000OZEGLIKOLPR

Opakowanie IBC 1000 kg*

Roztwór glikolu etylenowego -15oC

z inhibitorami PRAWTECH ER

ilość [kg] kod
1000 OZEGLIKOLER