MATERIAŁ INIEKCYJNY TERRACEM 2.0

TERMOCEMENT

TerraCEM 2.0 jest ekologiczną mieszanką spoiw mineralnych przeznaczoną do wypełniania przestrzeni pierścieniowej otworowych wymienników ciepła. Produkt gwarantuje stabilną pracę sondy geotermalnej oraz poprawia wymianę ciepła między wymiennikiem a gruntem. Produkt przeznaczony jest do pracy w układach gruntowych pomp ciepła, zarówno w trybie grzania jak również chłodzenia. Mieszanka TerraCem 2.0 Grouting Original została zaprojektowana dla zmniejszenia oporu cieplnego wymiennika i optymalizacji pracy sondy w górotworze. Zastosowanie właściwej technologii iniekcji oddolnej oferowanego produktu pozwala również uszczelnić otwór montażowy i uniknąć ryzyka tzw. spięcia poziomów wodonośnych.

TerraCEm 2.0 charakteryzuje się wysoką odpornością chemiczną oraz odpornością na działanie wody. Produkt jest bezpieczny dla środowiska i dopuszczony do zastosowania w obszarze ujęć i strefach ochrony wód gruntowych.

Produkt odpowiada wymaganiom higienicznym i uzyskał atest higieniczny Państwowego Instytutu Higieny nr B-BK-60211-0326/21

Więcej informacji o produkcie dostępne w zakładce Do pobrania.

Produkty:

TerraCEM 2.0

Grouting ORIGINAL

ilość [kg]kod
1200OZETERRACEM2