STUDNIE ROZDZIELACZOWE – PRAWTECH

STUDNIE ROZDZIELACZOWE PRAWTECH TERRA SERII R I Z

Typoszereg studni rozdzielaczowych TERRA R i Z stanowi element składowy systemu geotermalnego PRAWTECH: dolnych źródeł do pompy ciepła. Studnia TERRA składa się z rozdzielacza zabudowanego trwale w tworzywowej komorze osłonowej koloru czarnego. Komora zaprojektowana została tak, by zabezpieczyć rozdzielacz hydrauliczny przed naporem gruntu i wód gruntowych oraz zagwarantować dostęp do podstawowych czynności regulacyjnych i serwisowych

Firma Prawtech oferuje studnie rozdzielaczowe w następujących standardach wymiarowych:

  • studnia Terra MINI Plus w zakresie 2-6 sekcji
  • studnia Terra OPTI w zakresie 2-14 sekcji
  • studnia Terra V-series w zakresie 14-28 sekcji – NOWOŚĆ !!
  • studnia Terra PRO COMBO w zakresie 29-44 sekcji
  • studnia kaskadowa Terra UNI w zakresie 2-4 sekcji

Wszystkie studnie rozdzielaczowe PRAWTECH wyposażone są w standardzie w sekcje dolnego źródła o wymiarze 40mm. Średnica rur dobiegowych to 63 mm dla studni od 2-6 sekcji, 90mm dla studni w przedziale 2-14 sekcji oraz 110mm dla większych układów.

 

Studnie rozdzielaczowe PRAWTECH dostarczane są do klienta po pozytywnym przejściu prób ciśnienia i przepływu zgodnie z wewnątrzzakładową procedurą kontroli jakości.

 

Rozdzielacz hydrauliczny dolnego źródła ciepła Prawtech serii R zbudowany jest z dwóch belek kolektorowych wykonanych z materiału HDPE100/RC z odejściami (tzw. sekcjami dolnego źródła ciepła):

– Belka kolektorowa zasilająca wyposażona jest na każdej sekcji w mosiężne przepływomierze liniowe o zakresie 8-38 l/min. Rotametry umożliwiają regulację oraz odczyt przepływu oraz odcięcie danej sekcji instalacji geotermalnej poprzez zintegrowany w korpusie przepływomierza zawór kulowy.

– Belka kolektorowa powrotna wyposażona jest na każdej sekcji w kulowy zawór odcinający o wymiarze ¾” (komora MINI i OPTI) lub 1” w korpusie PRO. Belka umożliwia pełne odcięcie przepływu indywidualnie dla każdego obiegu dolnego źródła ciepła.

 

Ustawienie optymalnego i wymaganego przepływu należy dokonywać wyłącznie poprzez regulację rotametrami. Zawory służą do odcinania przepływu.

 

Każda z belek kolektorowych studni rozdzielaczowych TERRA wyposażona jest w sekcję zaworową odpowietrzającą/napełniającą typu GW o średnicy ¾” dla układów od 2 do 6 sekcji, oraz 1” dla większych układów. Sekcja ta pozwala skutecznie wypłukać, napełnić jak również odpowietrzyć układ dolnego źródła ciepła.

 

Zawory i przepływomierze zamontowane są w rozdzielaczu w sposób umożliwiający ich wymianę. Elementy mosiężne zintegrowano z tworzywową częścią układu przy użyciu połączeń rozłącznych, których rozkręcenie gwarantuje dostęp do czynności serwisowych takich jak wymiana elementu bądź jego przegląd.

 

Studnie inwestycyjne serii TERRA V-series i PRO COMBO przeznaczone są dla instalacji dużych i średnich mocy. W celu podniesienia komfortu i bezpieczeństwa obsługi układu hydraulicznego dolnego źródła ciepła komory serii PRO zostały wyposażone w sekcję przepustnic międzykołnierzowych Dn100 montowanych na zbiorczych belkach kolektorowych (zasilającej i powrotnej). Zawory umożliwiają odseparowanie całego rozdzielacza hydraulicznego wraz z polem wymienników ciepła od rur dobiegowych i maszynowni pompy ciepła.

 

Studnie kaskadowe serii Terra UNI są specjalistyczną linią produktów dedykowaną dla obsługi złożonych i rozproszonych układów dolnego źródła ciepła. Ich zadaniem jest zintegrowanie zaprojektowanych pól odwiertów poprzez centralne połączenie poszczególnych studni rozdzielaczowych. Studnie kaskadowe UNI są kompatybilne z całą serią komór produkcji PRAWTECH: MINI, OPTI i PRO. Z tego względu występują w trzech standardowych konfiguracjach, alternatywnie z zaworami i przyłączami DN 50 (rury sekcyjne 63mm), Dn 80 (rury sekcyjne 90mm) lub Dn 100 (rury sekcyjne 110mm).

Podstawowe funkcje studni rozdzielaczowej

  • Zabudowane trwale w komorze studni belki kolektorowe odpowiadają za transport płynu niskokrzepnącego z pompy ciepła do gruntu/górotworu i z powrotem w kierunku maszynowni pompy ciepła. Produkty przeznaczone są do pracy z dowolnym płynem niezamarzającym. Rekomendowane przez producenta płyny to glikole propylenowy i etylenowy z pakietem inhibitorów korozji i dodatków antypiennych. Więcej szczegółów dostępnych w: Karta odporności chemicznej PRAWTECH.
  • Konstrukcja rozdzielacza geotermalnego zabudowanego w studni pozwala ponadto na poprawne wypłukanie, napełnienie i odpowietrzenie instalacji dolnego źródła ciepła.

Produkty:

Studnia z rotametrami Terra MINI Plus
kod OZESRM
ilość sekcjikod
2OZESRM024063
3OZESRM034063
4OZESRM044063
5OZESRM054063
6OZESRM064063
Studnia z zaworami Terra MINI Plus
kod OZESZM
ilość sekcjikod
2OZESZM024063
3OZESZM034063
4OZESZM044063
5OZESZM054063
6OZESZM064063
Studnia z rotametrami Terra OPTI
kod OZESRO
ilość sekcjikod
2OZESRO024063
3OZESRO034063
4OZESRO044063
5OZESRO054063
6OZESRO064063
7OZESRO074090
8OZESRO084090
9OZESRO094090
10OZESRO104090
11OZESRO114090
12OZESRO124090
13OZESRO134090
14OZESRO144090
Studnia z zaworami Terra OPTI
kod OZESZO
ilość sekcjikod
2OZESZO024063
3OZESZO034063
4OZESZO044063
5OZESZO054063
6OZESZO064063
7OZESZO074090
8OZESZO084090
9OZESZO094090
10OZESZO104090
11OZESZO114090
12OZESZO124090
13OZESZO134090
14OZESZO144090
Studnia z rotametrami
Terra V-series
kod OZESRV
ilość sekcjikod
14OZESRV144011
15OZESRV154011
16OZESRV164011
17OZESRV174011
18OZESRV184011
19OZESRV194011
20OZESRV204011
21OZESRV214011
22OZESRV224012
23OZESRV234012
24OZESRV244012
25OZESRV254012
26OZESRV264012
27OZESRV274012
28OZESRV284012
Studnia z zaworami
Terra V-series
kod OZESRV
ilość sekcji kod
14 OZESZV144011
15 OZESZV154011
16 OZESZV164011
17 OZESZV174011
18 OZESZV184011
19 OZESZV194011
20 OZESZV204011
21 OZESZV214011
22 OZESZV224012
23 OZESZV234012
24 OZESZV244012
25 OZESZV254012
26 OZESZV264012
27 OZESZV274012
28 OZESZV284012
Studnia z rotametrami
Terra PRO COMBO
kod OZESRC
ilość sekcjikod
29OZESRC294012
30OZESRC304012
31OZESRC314012
32OZESRC324012
33OZESRC334012
34OZESRC344016
35OZESRC354016
36OZESRC364016
37OZESRC374016
38OZESRC384016
39OZESRC394016
40OZESRC404016
41OZESRP414016
42OZESRP424016
43OZESRC434016
44OZESRP444016
Studnia kaskadowa Terra UNI
kod OZESKU
ilość sekcji kod
2 OZESKU026390
2 OZESKU029011
2 OZESKU021125
3 OZESKU036390
3 OZESKU039011
3 OZESKU031125
4 OZESKU049011
4 OZESKU041116
Nadstawka studni kolektorowej
kod OZENADS
rozmiar [mm]kod
H=750OZENADS0705
Uszczelka do nadstawki studni
kod OZEWLAZ
rozmiar [mm]kod
15×20OZEUSZCZ0600
Pokrywa studni kolektorowej
kod OZEWLAZD
klasakod
D400OZEWLAZD0400
D400*OZEWLAZD4008

 

*Właz o zwiększonej średnicy wewnętrznej. Umożliwia demontaż/montaż standardowej pokrywy studni w przypadku jej instalacji w zabudowie D400.

Betonowy pierścień odciążający

kod OZEPB

rozmiar [mm]kod

610/1100

OZEPB1100610
700/1000OZEPB1000700