KSZTAŁTKI I AKCESORIA – PRAWTECH

Reduktor typu “Y”
kod OZEEPEY
rozmiar mmkod
40/32OZEEPEY03240
50/40OZEEPEY04050
Obciążniki do sond
kod OZEODWA
wagakod
3 kgOZEODWA0300
5 kgOZEODWA0500
7 kgOZEODWA0700
Dystansery sondy
kod OZEDYST
rozmiarkod
2x40mmOZEDYST0240
4x32mmOZEDYST0232
Kolano elektrooporowe 45
kod OZEEPEK
rozmiar mmkod
40OZEEPEK45040
50OZEEPEK45050
63OZEEPEK45063
75OZEEPEK45075
90OZEEPEK45090
110OZEEPEK45011
125OZEEPEK45012
160OZEEPEK45016
Kolano elektrooporowe 90
kod OZEEPEK
rozmiar mmkod
32OZEEPEK90032
40OZEEPEK90040
50OZEEPEK90050
63OZEEPEK90063
75OZEEPEK90075
90OZEEPEK90090
110OZEEPEK90011
125OZEEPEK90012
160OZEEPEK90016
Mufa elektrooporowa 90
kod OZEEPEM
rozmiar mmkod
32OZEEPEM00032
40OZEEPEM00040
50OZEEPEM00050
63OZEEPEM00063
75OZEEPEM00075
90OZEEPEM000090
110OZEEPEM00011
125OZEEPEM00012
160OZEEPEM00016
Redukcja elektrooporowa
kod OZEEPER
rozmiar mmkod
40/32OZEEPER04032
50/40OZEEPER05040
63/40OZEEPER06340
63/50OZEEPER06350
75/63OZEEPER07563
90/63OZEEPER09063
90/75OZEEPER09075
110/63OZEEPER01163
110/90OZEEPER01190
125/110OZEEPER01211
160/110OZEEPER01611
160/125OZEEPER01612
Zaślepka elektrooporowa
kod OZEEPEZ
rozmiar mmkod
40OZEEPEZ00040
50OZEEPEZ00050
63OZEEPEZ00063
75OZEEPEZ00075
90OZEEPEZ00090
110OZEEPEZ00011
125OZEEPEZ00012
160OZEEPEZ00016
Kolano polifuzyjne 45
kod OZEPPEK
rozmiar mmkod
40OZEPPEK45040
50OZEPPEK45050
63OZEPPEK45063
Kolano polifuzyjne 90
kod OZEPPEK
rozmiar mmkod
32OZEPPEK90032
40OZEPPEK90040
50OZEPPEK90050
63OZEPPEK90063
Mufa polifuzyjna
kod OZEPPEM
rozmiar mmkod
32OZEPPEM00032
40OZEPPEM00040
50OZEPPEM00050
63OZEPPEM00063
Redukcja polifuzyjna
kod OZEPPER
rozmiar mmkod
40/32OZEPPER04032
50/40OZEPPER05042
63/50OZEPPER06350
Mufa GZ polifuzyjna
kod OZEPPEMZ
rozmiar mmkod
32x 1″OZEPPEMZ3210
40 x 1″OZEPPEMZ4010
40 x 5/4″OZEPPEMZ4054
50 x 6/4″OZEPPEMZ5064
63 x 2″OZEPPEMZ6320
Mufa GW polifuzyjna
kod OZEPPEMW
rozmiar mmkod
32 x 1″OZEPPEMW3210
40 x 5/4″OZEPPEMW4054
50 x 6/4″OZEPPEMW5064
63 x 2″OZEPPEMW6320
Zaślepka polifuzyjna
kod OZEPPEZ
rozmiar mmkod
40OZEPPEZ00040
50OZEPPEZ00050
63OZEPPEZ00063
Zgrzewarka elektrooporowa ZEEN PLUS
kod OZEZEENPLUS
Skaner kodów kreskowych
kod OZESKANER16