RURY PP-R – OPIS – DANE TECHNICZNE

RURY PP-R JEDNORODNE

SZEROKI ZAKRES ŚREDNIC – DO 110MM! – UMOŻLIWIA ZASTOSOWANIE NASZYCH PRODUKTÓW
WE WSZELKICH MOŻLIWYCH TYPACH OBIEKTÓW

Rury PP-R do wody i wykonane z nich instalacje różnią się  od innych systemów sposobem łączenia elementów. Rura polipropylenowa może być zgrzewana, czyli łączona trwale bez obecności innych substancji. To połączenie charakteryzuje się tym, że cała instalacja staje się jednorodnym ciałem, które razem reaguje na zmiany temperatury. Połączenia są trwałe i nie przeciekają, gdyż nie jest stosowany żaden klej ani uszczelnienie. Rury plastikowe są odporne na wszelkie chemiczne zanieczyszczenia, stąd mogą być bez przeszkód stosowane do instalacji CO z obiegiem zamkniętym oraz CWU, gdzie nie jest możliwa ingerencja w skład wody. Rura zgrzewana PP jest bardzo elastyczna, dzięki czemu łatwo ją wygiąć i zamontować nawet w miejscach wymagających wyjątkowych zabiegów. Rury plastikowe do wody zgrzewane wykonane z polipropylenu charakteryzują się wysoką rozszerzalnością temperaturową, czyli mocno odkształcają się pod wpływem temperatury. Stąd do instalacji ciepłej wody rury z jednolitego PP powinny być stosowane z rozwagą, to jest powinno się pamiętać o stosowaniu otulin i odpowiedniej kompensacji, szczególnie przy długich, prostych odcinkach. Montaż jest bardzo łatwy. Wystarczy nieco poczytać i poćwiczyć, by móc zrobić to samemu. Dłuższy trening jest wymagany przed zgrzewaniem rur o mniejszych średnicach. Rura PP-R 16 mm, grzana zbyt długo, może zapaść się w środku i zmniejszyć prześwit. Głównymi zaletami instalacji PP-R jest łatwość montażu, odporność na temperaturę, całkowita odporność na czynniki chemiczne w wodzie, wytrzymałość mechaniczna rur i połączeń oraz niska cena.

Typy rur, a parametry pracy instalacji:

  • rury PN 10 – woda zimna do 20°C i 10 barów
  • rury PN 16 – woda zimna do 20°C i 10 barów oraz woda ciepła do 60°C i 6 barów
  • rury PN 20 – woda ciepła do 60°C i 10 barów oraz instalacje CO do 80°C i 6 barów

Dostępny asortyment:

Rura jednorodna PN10, L=4m
kodR3510
Ø mmm
20 x 1,9200
25 x 2,3100
32 x 2,960
40 x 3,740
50 x 4,632
63 x 5,820
75 x 6,812
90 x 8,28
110 x 10,04
Rura jednorodna PN20, L=4m/3m
kod R3530/R3533
Ø mmm
L=4mL=3m
16 x 2,7200150
20 x 3,4200150
25 x 4,210075
32 x 5,46045
40 x 6,74030
50 x 8,33224
63 x 10,52015
75 x 12,512
90 x 15,08
110 x 18,34
Rura jednorodna PN16, L=4m
kod R3520
Ø mmm
20 x 2,8200
25 x 3,5100
32 x 4,460
40 x 5,540
50 x 6,932
63 x 8,620
75 x 10,312
90 x 12,38
110 x 15,14

RURY PP-R STABI

PIĘCIOWARSTWOWE RURY, STABILIZOWANE WŁÓKNEM SZKLANYM, WZMACNIAJĄ RURĘ

ORAZ OGRANICZAJĄ JEJ WYDŁUŻALNOŚĆ TERMICZNĄ.

Rury PP-R do wody różnią się od innych instalacji sposobem łączenia rur z kształtkami. Rura polipropylenowa nadaje się do zgrzewania. Właściwością tego połączenia jest to, że cała instalacja staje się jednorodnym ciałem, które razem reaguje na zmiany temperatury. Zgrzewy są trwałe i nie przeciekają. Rury plastikowe są odporne na wszelkie chemiczne zanieczyszczenia, stąd mogą być bez przeszkód stosowane do instalacji CO z obiegiem zamkniętym oraz CWU, gdzie nie jest możliwa ingerencja w skład wody. Rura zgrzewana wykonana z polipropylenu jest bardzo elastyczna, dzięki czemu łatwo ją wygiąć i zamontować nawet w miejscach wymagających wyjątkowych zabiegów. Polipropylen mocno pracuje pod wpływem ciepła. Odpowiedzią jest rura PP-R stabilizowana, która jest przeznaczona do pracy w wyższej temperaturze. Dzięki wzmocnieniu z aluminium lub oblanego płaszcza z włókna szklanego rura PP-R stabi jest wytrzymalsza mechanicznie, odporniejsza na wyższe ciśnienie i nie odkształca się tak pod wpływem ciepła. Rura wielowarstwowa z warstwą aluminium musi być poddana obróbce przed operacją zgrzania. Zdzierakiem należy usunąć warstwę aluminium z całej, przeznaczonej do zgrzania, zewnętrznej powierzchni rury. Rury PP-R z włóknem szklanym nie wymagają takiego przygotowania i mogą być zgrzewane podobnie jak rury z czystego PP. Zaleca się, by rury PP-R do WU były wybierane w następujący sposób – rury z jednolitego PP do instalacji wody zimnej, a rury PP-R stabi do instalacji wody ciepłej. Tak dobierając produkty zyskujemy pewność solidnego wykonania w niskiej cenie.

Typy rur, a parametry pracy instalacji:

  • rury stabilizowane włóknem szklanym PN20 – woda ciepła do 60°C i 10 barów oraz instalacje CO do 80°C i 6 barów
  • rury stabilizowane OZE – instalacje CO do 60°C i 6 barów

Dostępny asortyment:

Rura wielowarstwowa stabi glass PN20, L=4m
kod R3560
Ø mmm
20 x 2,8100
25 x 3,5100
32 x 4,460
40 x 5,540
50 x 6,932
63 x 8,620
75 x 10,312
90 x 12,38
110 x 15,14
Rura wielowarstwowa stabi glass OZE PN10, L=4m
kod R3580
Ø mm m
32 x 2,9 60
40 x 3,7 40
50 x 4,6 32
63 x 5,8 20
75 x 6,8 12
90 x 8,2 8
110 x 10,1 4