RURY PREIZOLOWANE

SYSTEM RUROCIĄGÓW PREIZOLOWANYCH PRAWTECH

Rury preizolowane PRAWTECH dedykowane systemom dolnych źródeł ciepła układane są w płytkich wykopach zgodnie z wymogami i wskazaniami projektowymi (w tym w strefie przemarzania gruntu), a ich duża elastyczność umożliwia omijanie przeszkód w gruncie bez stosowania kolan i łuków. Jest to samokompensujący się układ wydłużeń liniowych, dzięki czemu nie ma potrzeby stosowania punktów stałych i kompensatorów.

Oferowane produkty pozwalają osiągnąć lepsze warunki izolacji termicznej rurociągów oraz podnoszą bezpieczeństwo mechaniczne poziomych przewodów instalacji dolnego źródła ciepła.

Budowa rurociągu preizolowanego PRAWTECH:

1. Rura wewnętrzna polietylenowa HDPE 100 / RC SDR 17 w kolorze czarnym wg normy PN-EN 12201-2: 2012
2. Wewnętrzna izolacja wykonana z polietylenu sieciowanego pianką PE o strukturze zamknięto-komórkowej. Izolacja niechłonna, która nie zmienia swoich właściwości termoizolacyjnych.
3. Zewnętrzna rura osłonowa karbowana wykonana z polietylenu HDPE w kolorze czarnym.

Rury preizolowane dopuszczone do stosowania w oparciu o normę PN-EN 15632-1-3 Rury dedykowane do pracy w rurociągach przemysłowych ze szczególnym uwzględnieniem układów gruntowej pompy ciepła.

*Producent oferuje możliwość wykonania rur preizolowanych w innym zakresie średnic oraz typoszeregów ciśnieniowych. Szczegóły dostępne na indywidualne zapytanie.

Produkty:

Rura preizolowana HDPE 100/RC
w zwoju 50 mb
kod OZERPIZO
rozmiar
[mm]
kod
40/63OZERPIZO4063
50/75OZERPIZO5075
63/90OZERPIZO6390
75/110OZERPIZO7511
90/125OZERPIZO9012