ROZDZIELACZE I SZAFKI WIELOSEKCYJNE

ROZDZIELACZE WIELOSEKCYJNE ORAZ IZOLOWANE SZAFKI ROZDZIELACZOWE SERII TERRA BOX

Rozdzielacze wielosekcyjne z rotametrami serii R oraz z zaworami serii Z stanowią element składowy systemu geotermalnego PRAWTECH: dolnych źródeł do pompy ciepła. Rozdzielacz zaprojektowany został tak, by zagwarantować dostęp do podstawowych czynności regulacyjnych i serwisowych. Rozdzielacz dedykowany jest do montażu naściennego wewnątrz lub na zewnątrz budynku, alternatywnie producent dopuszcza montaż produktu w zaprojektowanej do tego celu tworzywowej lub betonowej komorze osłonowej w gruncie.

 

Konstrukcja rozdzielacza:

Rozdzielacz hydrauliczny dolnego źródła ciepła Prawtech zbudowany jest z dwóch belek kolektorowych wykonanych z materiału HDPE100 z odejściami (tzw. sekcjami dolnego źródła ciepła).

– Belka kolektorowa zasilająca wyposażona jest na każdej sekcji w mosiężne przepływomierze liniowe o zakresie 8-38 l/min. Rotametry umożliwiają odczyt i regulację przepływu oraz odcięcie danej sekcji instalacji geotermalnej poprzez zintegrowany w korpusie przepływomierza zawór kulowy.

– Belka kolektorowa powrotna wyposażona jest na każdej sekcji w kulowy zawór odcinający. Belka umożliwia pełne odcięcie przepływu indywidualnie dla każdego obiegu dolnego źródła ciepła.

Regulację przepływu należy dokonywać wyłącznie poprzez regulację rotametrami. Zawory służą tylko do odcinania przepływu.

Każda z belek kolektorowych rozdzielacza wielosekcyjnego wyposażona jest w zespół zaworowy odpowietrzający/napełniający typu GW o średnicy ¾” dla układów od 2 do 6 obiegów oraz o wymiarze 1” dla większych rozdzielaczy. Sekcja ta pozwala skutecznie wypłukać, napełnić jak również odpowietrzyć układ dolnego źródła ciepła.

 

Rozdzielacz odpowiada za transport płynu niskokrzepnącego z pompy ciepła do gruntu/górotworu i z powrotem do maszynowni pompy ciepła. Produkty przeznaczone są do pracy z dowolnym płynem niezamarzającym.

 

Rekomendowane przez producenta płyny to glikole propylenowy i etylenowy z pakietem inhibitorów korozji i dodatków antypiennych. Więcej szczegółów dostępnych w: Karta odporności chemicznej PRAWTECH.

 

Konstrukcja rozdzielacza geotermalnego pozwala ponadto na poprawne wypłukanie, napełnienie i odpowietrzenie instalacji dolnego źródła ciepła.

 

Przed montażem rozdzielacza należy upewnić się, iż powierzchnia przewidziana do montażu gwarantuje bezpieczną pracę, stabilne zamocowanie układu oraz dostęp do czynności serwisowych. Rozdzielacz hydrauliczny ma uniwersalną konstrukcję. Zastosowanie połączeń rozłącznych skręcanych umożliwia dostosowanie produktu do schematu rozmieszczenia elementów wyposażenia w maszynowni pompy ciepła poprzez ustawienie w pozycji prawej lub lewej przepływomierzy oraz zaworów kulowych odcinających. Rozdzielacz nie posiada w standardzie konsoli montażowej. Rekomenduje się zastosowanie dostępnych na rynku standardowych technik mocowań: profili montażowych, śrub i obejm.

 

UWAGA

Zaleca się izolację termiczną rozdzielacza dolnego źródła ciepła zawsze, gdy miejsce montażu produktu znajduje się wewnątrz budynku, w obrębie grzanych pomieszczeń. Więcej szczegółów w Wymogach wykonawczych dla dolnych źródeł ciepła PRAWTECH.

 

Konfiguracja sekcji i rur dobiegowych rozdzielaczy wielosekcyjnych

Wszystkie rozdzielacze wielosekcyjne PRAWTECH wyposażone są w standardzie w sekcje dolnego źródła o wymiarze 40mm. Średnica rur dobiegowych to 63 mm dla rozdzielaczy od 2-6 sekcji, oraz 90mm dla większych konfiguracji.

 

Sekcje zasilającą i powrotną rozdzielacza montować należy w dwóch równoległych poziomach. Osiowa odległość między sekcjami wynosi 10 cm.

 

UWAGA

Istnieje możliwości indywidulanej konfiguracji rozdzielaczy w cenach specjalnych. Każdorazowo dopłata definiowana jest przez producenta i uzależniona od skali i zakresu indywidualnych zastosowań. Wszystkie rozdzielacze wielosekcyjne PRAWTECH dostarczane są do klienta po pozytywnym przejściu prób ciśnienia i przepływu zgodnie z wewnątrzzakładową procedurą kontroli jakości. Alternatywnie dla rozdzielaczy serii R wyposażonych w przepływomierze liniowe producent udostępnia konfigurację rozdzielaczy z zaworami serii Z. Typoszereg Z posiada identyczną budowę za wyjątkiem zastosowania zamiennie do przepływomierza zaworu kulowego ¾” na wszystkich sekcjach belki zasilającej i powrotnej rozdzielacza dolnego źródła ciepła. Rozdzielacz serii Z nie realizuje funkcji odczytu i regulacji przepływu. Produkty serii Z dostępne są w katalogu producenta pod wyodrębnionymi kodami handlowymi.

ROZDZIELACZE WIELOSEKCYJNE ORAZ IZOLOWANE SZAFKI ROZDZIELACZOWE SERII TERRA BOX

Izolowane szafki rozdzielaczowe Terra BOX z rotametrami serii R oraz z zaworami serii Z stanowią element składowy systemu geotermalnego PRAWTECH: dolnych źródeł do pompy ciepła. Konstrukcja szafki gwarantuje dostęp do podstawowych czynności regulacyjnych i serwisowych. Produkt dedykowany jest do montażu naściennego wewnątrz lub na zewnątrz budynku zarówno w układzie podtynkowym jak i natynkowym. W przypadku tzw. ciepłego montażu szafki w zewnętrznej izolacji budynku (np. styropian lub wełna) należy zastosować opcjonalny element czyli tzw. maskownicę/ramkę montażową dostępną w ofercie PRAWTECH GEOTHERMAL. Uzyskujemy wówczas należytą estetykę montażu oferowanego rozwiązania.

 

Konstrukcja rozdzielacza szafki Terra BOX:

Rozdzielacz hydrauliczny dolnego źródła ciepła Prawtech zainstalowany w izolowanej obudowie Terra BOX zbudowany jest z dwóch belek kolektorowych wykonanych z materiału HDPE100/RC z odejściami (tzw. sekcjami dolnego źródła ciepła).

– Belka kolektorowa zasilająca* wyposażona jest na każdej sekcji w mosiężne przepływomierze liniowe o zakresie 8-38 l/min. Rotametry umożliwiają odczyt i regulację przepływu oraz odcięcie danej sekcji instalacji geotermalnej poprzez zintegrowany w korpusie przepływomierza zawór kulowy.

– Belka kolektorowa powrotna wyposażona jest na każdej sekcji w kulowy zawór odcinający. Belka umożliwia pełne odcięcie przepływu indywidualnie dla każdego obiegu dolnego źródła ciepła.

 

*dotyczy serii R. W przypadku nabycia szafki serii Z przepływomierze zastąpione są kulowymi zaworami odcinającymi.

 

Regulację przepływu należy dokonywać wyłącznie poprzez regulację rotametrami. Zawory służą tylko do odcinania przepływu.

 

Każda z belek kolektorowych rozdzielacza wielosekcyjnego wyposażona jest w zespół zaworowy odpowietrzający/napełniający typu GW o średnicy ¾”. Sekcja ta pozwala skutecznie wypłukać, napełnić jak również odpowietrzyć układ dolnego źródła ciepła.

 

Rozdzielacz odpowiada za transport płynu niskokrzepnącego z pompy ciepła do gruntu/górotworu i z powrotem do maszynowni pompy ciepła. Produkty serii PRAWTECH GEOTHERMAL przeznaczone są do pracy z dowolnym płynem niezamarzającym. Rekomendowane przez producenta płyny to glikole propylenowy i etylenowy z pakietem inhibitorów korozji i dodatków antypiennych (np. płyny dostępne w naszej ofercie typu PRAWTECH EKO KP lub PRAWTECH KE). Więcej szczegółów dostępnych w zakładce: Do pobrania.

 

Obudowa Terra BOX:

Obudowa szafki wielosekcyjnej Terra BOX wykonana jest z dwustronnie malowanej stali dodatkowo zabezpieczonej antykorozyjnie. Wszystkie powierzchnie szafki zostały wyizolowane termicznie matą kauczukową dla wyeliminowania zjawiska kondensacji pary wodnej na jego zewnętrznych ściankach. Szafka wykonano została w standardzie zabezpieczającym przez promieniami UV.
Standardowym wyposażeniem szafki są zamykane na klucz (wkładka patentowa) drzwi rewizyjne. Kolor szafki: RAL 9003

 

Konfiguracja sekcji i rur dobiegowych rozdzielacza szafki Terra BOX

 

Wszystkie rozdzielacze wielosekcyjne PRAWTECH wyposażone są w standardzie w sekcje dolnego źródła o wymiarze 40 mm. Średnica rur dobiegowych wynosi 50 lub 40mm. Rury dobiegowe szafki zewnętrznej wyprowadzone są z tylnej ściany szafki, prostopadle do powierzchni montażowej. W wariancie zaprojektowanym do montażu wewnątrz budynku szafka wyposażona została w sekcje dobiegowe ulokowane na górze obudowy. Osiowa odległość między sekcjami dolnego źródla ciepła wynosi 8 cm. Szafka występuję w konfiguracjach 2 i 3 sekcji.

 

Szczegóły oferowanych rozwiązań dostępne w karcie technicznej w zakładce:: Do pobrania.

PRODUKTY:

Rozdzielacz z rotametrami
kod OZERR
ilość sekcjikod
2OZERR0204063
3OZERR0304063
4OZERR0404063
5OZERR0504063
6OZERR0604063
7OZERR0704090
8OZERR0804090
9OZERR0904090
10OZERR1004090
11OZERR1104090
12OZERR1204090
13OZERR1304090
14OZERR1404090
15OZERR1504090
16OZERR1604090
Rozdzielacz z zaworami
kod OZERZ
ilość sekcjikod
2OZERZ0204063
3OZERZ0304063
4OZERZ0404063
5OZERZ0504063
6OZERZ0604063
7OZERZ0704090
8OZERZ0804090
9OZERZ0904090
10OZERZ1004090
11OZERZ1104090
12OZERZ1204090
13OZERZ1304090
14OZERZ1404090
15OZERZ1504090
16OZERZ1604090
Rozdzielacz kaskadowy Terra UNI
kod OZERZ
ilość sekcjikod
2OZERKU026390
3OZERKU029011
4OZERKU021125
5OZERKU036390
6OZERKU039011
7OZERKU031125
8OZERKU049011
9OZERKU041116 
Szafka rozdzielaczowa
Terra BOX serii R zewnętrzna*
kod OZEBR-Z
ilość sekcjikod
2OZEBR0204040Z
3OZEBR0304040Z
4OZEBR0404040Z
   5    OZEBR0504050Z
6OZEBR0604050Z
7OZEBR0704050Z
8OZEBR0804050Z

* rury dobiegowe o średnicy 40 lub 50 mm wyprowadzone są z tyłu obudowy szafki Terra BOX. Obudowa szafki izolowana termicznie.

Konfiguracja z rotametrami.

Szafka rozdzielaczowa
Terra BOX serii Z zewnętrzna*
kod OZEBZ-Z
ilość sekcjikod
2OZEBZ0204040Z
3OZEBZ0304040Z
4OZEBZ0404040Z
   5    OZEBZ0504050Z
6OZEBZ0604050Z
7OZEBZ0704050Z
8OZEBZ0804050Z

* rury dobiegowe o średnicy 40 lub 50 mm wyprowadzone są z tyłu obudowy szafki Terra BOX. Obudowa szafki izolowana termicznie.

Konfiguracja z zaworami.

Szafka rozdzielaczowa
Terra BOX serii R wewnętrzna*
kod OZEBR-W
ilość sekcjikod
2OZEBR0204040W
3OZEBR0304040W

* rury dobiegowe o średnicy 40 lub 50 mm wyprowadzone są w górnej części obudowy szafki Terra BOX. Obudowa szafki izolowana termicznie.

Konfiguracja z rotametrami.

Szafka rozdzielaczowa
Terra BOX serii Z wewnętrzna*
kod OZEBZ-W
ilość sekcjikod
2OZEBZ0204040W
3OZEBZ0304040W

* rury dobiegowe o średnicy 40 lub 50 mm wyprowadzone są w górnej części obudowy szafki Terra BOX. Obudowa szafki izolowana termicznie.

Konfiguracja z zaworami.

Ramka szafki rozdzielaczowej
Terra BOX
kod OZEBOXRAMKA

 

**rury dobiegowe o średnicy 40 lub 50 mm wyprowadzone są z tyłu obudowy szafki Terra BOX. Obudowa szafki izolowana termicznie.