Kategorie
Uncategorized

MATERIAŁ DO WYPEŁNIENIA OTWORÓW MONTAŻOWYCH SOND TERRACEM 2.0 GROUTING ORIGINAL

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do zapoznania się z kolejną nowością w ofercie PRAWTECH GEOTHERMAL.
Pod nazwą handlową TerraCEM 2.0 Grouting ORIGINAL wprowadziliśmy do sprzedaży mieszankę spoiw mineralnych służącą wypełnieniu przestrzeni pierścieniowej otworu montażowego dla sondy gruntowej. Prezentowany materiał pozwala uzyskać trwałe połączenie sondy z górotworem, co gwarantuje optymalne przewodnictwo ciepła i redukcję oporu termicznego otworu. Zastosowanie TerraCEM 2.0 jako materiału do uszczelniania i wypełniania przestrzeni pomiędzy pionowym wymiennikiem ciepła a ścianą otworu zapewnia następujące korzyści:

● Redukcja oporu termicznego otworu;
● Trwałe połączenie sondy z górotworem;
● Ochrona sondy przed punktowym obciążeniem
● Izolacja warstw wodonośnych: zapobieganie mieszania się wód z różnych horyzontów wodnych i wymywaniu materiału wypełniającego otwór
● Brak szkodliwego wpływu na środowisko naturalne;
● Łatwość w przygotowaniu i aplikacji.

Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania indywidualnych warunków transakcyjnych oraz szerszej informacji technicznej.

Z najlepszymi życzeniami,

Marcin Franke
Dyrektor ds. handlowych