Kategorie
Uncategorized

POD CZUJNYM OKIEM GOLEMA

Golem, system zarządzania produkcją, został uruchomiony i zsynchronizowany z pracą urządzeń w nowej hali produkcyjnej.

System Golem można zaliczyć do grupy MES (Manufacturing Execution System) czyli systemów zbierających dane produkcyjne w czasie rzeczywistym, pozwalających na analizę produkcji i kontrolę uruchomionych zleceń produkcyjnych z uwzględnieniem optymalności planowania.

Golem pozwala na ciągłą obserwację maszyn, urządzeń, elementów kluczowych w procesie sprawności zakładu pracy. Obserwacja odbywa się dyskretnie. Można zobaczyć w jakim stanie są maszyny (status), jaki produkt w danej chwili jest wytwarzany, kto jest operatorem, jaki czas został do końca zlecenia itd. Możliwy jest również zdalny nadzór nad maszynami.

Wykorzystanie systemu Golem pozwala w zdecydowanie szybszym czasie zareagować na niepokojące stany produkcyjne. Szybka ich weryfikacja dzięki graficznemu przedstawieniu zgromadzonych danych umożliwia sprawne zarządzanie całym działem produkcji.